Utvecklar projekt inom området för IoT, Internet Of Things. Mer info inom kort.